Bra material för en dysa

Idag används dysor för en mängd produkter och applikationer. En dysa är ett slags munstycke som kommer att rikta och kontrollera flödet av olika ämnen. Det vanligaste är förstås dysor som riktar flytande ämnen som vatten och gas, men rent praktiskt så kan man även referera till en damsugares munstycke som en form av dyssystem. När man ska ta fram material för dysor så är det otroligt viktigt att man betänker hur dysan kommer att användas. Inom industrin så måste materialet klara av en hel del påfrestningar, både utvändigt och invändigt.

Dysans livslängd
När man väljer material för dysor så har man alltid det där med livslängd i åtanke. Det att välja rätt material kan ibland vara det allra viktigaste i hela produktionsprocessen. Om man producerar en dysa av rätt material så kommer man nämligen undvika en rad olika problem som till exempel att dysan förstörs av den vätska som flyter inuti. Även om vätskan som leds inuti och sprutas ut inte har en frätande effekt så kan dysan med tiden rosta sönder av rent vatten. Det här är ju även något som kan ske utifrån och då måste man verkligen se till att ha producerat munstycket av ett material som inte kan rosta. Annat som kan påverka dysans livslängd är ljud som ger vibrationer, höga temperaturer och olika former av mekaniska stötar. Om materialet inte kan stå emot dessa så måste man snart byta ut munstycket och det kan bli en dyr affär.

Vikten av kvalitet
Det är alltså otroligt viktigt att man jobbar med kvalitet från start. Om man har installerat en dysa av ett hållbart material så slipper man ju laga eller byta ut delar på många år, om någonsin. Det är därför som man alltid ska välja en leverantör av dysor som kan sin sak och som inte tummar på kvalitén. Det här finns i Sverige och det gör att många internationella företag vänder sig till vår tillverkningsindustri för att få dysorna som är utvecklade med rätt material och rätt form för lång livstid.